۱۳۹۳ چهارشنبه ۳ ارديبهشت
تهران: 16:2:22
 

 

آقای علی ‏اصغر نخعی راد
  • کارشناسی حقوق قضایی دانشگاه آزاد مشهد، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد مشهد
  • متولد 1344
  • وکیل پایه یک دادگستری
  • رزمنده و جانباز دفاع مقدس
  • ایمیل: nakhaeilawyer@gmail.com

 

آقای علی ‏اصغر نخعی راد
  • کارشناسی حقوق قضایی دانشگاه آزاد مشهد، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد مشهد
  • متولد 1344
  • وکیل پایه یک دادگستری
  • رزمنده و جانباز دفاع مقدس
  • ایمیل: nakhaeilawyer@gmail.com